Survey.hemis.uz

Survey.hemis.uz

Платформа survey.hemis.uz предназначена для проведения опросов среди студентов высших учебных заведений. Она предоставляет возможность сбора данных о различных аспектах образовательного процесса и удовлетворенности участников образовательной среды. Эти данные используются для анализа и улучшения качества обучения, преподавания и инфраструктуры учебных заведений. Платформа также позволяет легко создавать и управлять опросами, обеспечивая простоту и эффективность процесса сбора и обработки информации.

Platforma survey.hemis.uz oliy o’quv yurtlari talabalari o’rtasida so’rov o’tkazish uchun mo’ljallangan. Bu o’quv jarayonining turli jihatlari va o’quv muhiti ishtirokchilarining qoniqishi to’g’risida ma’lumot to’plash imkoniyatini beradi. Ushbu ma’lumotlar ta’lim muassasalari uchun o’qitish, o’qitish va infratuzilma sifatini tahlil qilish va yaxshilash uchun ishlatiladi. Platforma, shuningdek, ma’lumot to’plash va qayta ishlash jarayonining soddaligi va samaradorligini ta’minlab, so’rovnomalarni yaratish va boshqarishni osonlashtiradi.

AdminCabUz/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Персональный кабинет Uz
Добавить комментарий